Duurzame wijn

Wat betekent duurzame wijnbouw voor ons? Voor ons draait het allemaal om bewust genieten. Het bewuster genieten van wijn betekent ook beter genieten. Wijn is niet zomaar een drankje voor ons; het is een prachtig product dat altijd een moment van bezinning verdient. Een natuurlijk kunstwerk met een ambachtelijk proces dat eraan voorafgaat.

Bij Biodivino geloven we dat wijnen met respect voor de omgeving moeten worden gemaakt, waarbij druiven en terroir optimaal tot hun recht komen. We kijken verder dan alleen naar biologische of biodynamische keurmerken, die vaak beperkingen opleggen. In plaats daarvan presenteren we een selectie van de mooiste, puurste wijnen die duurzaam zijn geproduceerd, met een duidelijke visie op de toekomst.

Geen maskers of vermommingen, maar wijn in zijn puurste vorm

Bij Biodivino selecteren we niet op basis van keurmerken; we gaan persoonlijk langs bij duurzame producenten om te zien of ze voldoen aan onze strenge eisen:

 • Zuinig gebruik van meststoffen en geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen om een evenwichtige groei en een levende bodem te bevorderen.
 • Hoge waarde gehecht aan biodiversiteit en streven naar een levendige wijngaard met een natuurlijk evenwicht voor gezond fruit.
 • In sommige gevallen worden bepaalde fungiciden toegestaan, vooral in vochtigere gebieden waar het noodzakelijk is.
 • Uitstekende kwaliteit van de wijnen.
 • Respectvolle omgang met het land door de boer, waarbij het land voldoende tijd krijgt om te herstellen na de oogst.

Voordelen van duurzame wijnbouw

Duurzame wijnbouw en de bijbehorende biodiversiteit dragen bij aan een levende bodem. Deze levende bodem kan beter water vasthouden en afvoeren tijdens weersextremen, en tegelijkertijd koolstof opslaan, waardoor het bijdraagt aan de vermindering van klimaatproblemen. Duurzame landbouw bevordert een rijk bodemleven als basis voor hoogwaardige voeding, boordevol leven, zowel nu als in de toekomst.

Geen masker of camouflage

Bij Biodivino laten we keurmerken niet leidend zijn in onze selectie. In plaats daarvan nemen we zelf een kijkje bij duurzame producenten om te beoordelen of zij voldoen aan ten minste de volgende kwaliteitsnormen:

 1. Zuinig gebruik van meststoffen en geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen:
  We streven naar een evenwichtige groei en een levende bodem door verantwoord om te gaan met meststoffen en geen schadelijke bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

 2. Hoge waarde aan biodiversiteit:
  Een levendige wijngaard met een natuurlijk evenwicht staat centraal. We willen dat het land een thuis is voor diverse flora en fauna.

 3. Natuurlijk evenwicht voor gezond fruit:
  Het behoud van een gezond evenwicht in de wijngaard is essentieel voor het produceren van kwalitatief hoogwaardig fruit. We streven naar natuurlijk evenwicht zonder kunstmatige ingrepen.

 4. Flexibiliteit in het gebruik van fungiciden:
  In vochtigere gebieden, waar het gebruik soms onvermijdelijk is, kan een beperkt gebruik van bepaalde fungiciden worden toegestaan om de gezondheid van de druiven te waarborgen.

 5. Uitstekende kwaliteit van de wijnen:
  Onze selectie richt zich op wijnen die niet alleen duurzaam zijn, maar ook uitblinken in kwaliteit. Elk glas moet een genot zijn voor de zintuigen.

 6. Respectvolle omgang met het land:
  De boeren waarmee we samenwerken moeten een respectvolle benadering van het land hanteren, waarbij het land voldoende tijd krijgt om te herstellen na de oogst.
Wijngaard met duurzame wijn. Biodivino heeft eenPassie voor duurzame wijn en bio wijn. Duurzame bio producent, bio wijn biologische wijn. Duurzame wijnen, onze best verkopende selectie. Biologische bio wijn. Passie voor duurzame wijn.

Bij Biodivino gaan we verder dan standaardkeurmerken; we kiezen bewust voor een persoonlijke benadering om ervoor te zorgen dat elke wijn in ons assortiment niet alleen duurzaam is, maar ook voldoet aan onze strenge normen voor kwaliteit en verantwoordelijkheid.

Voordelen duurzame wijnbouw

Duurzame wijnbouw en de daarmee gepaard gaande biodiversiteit bieden aanzienlijke voordelen voor onze planeet en voor de kwaliteit van de wijn die we koesteren. Hier zijn enkele positieve aspecten van duurzame wijnbouw:

 1. Levende Bodem:
  Duurzame wijnbouw creëert een levende bodem, waarin een diversiteit aan organismen bijdraagt aan een gezond ecosysteem. Dit resulteert in een bodem die leeft en gedijt.

 2. Waterbeheer bij Weersextremen:
  Een levende bodem houdt beter water vast bij aanhoudende droogte en voert het efficiënter af bij extreme regenval. Dit draagt bij aan een duurzaam waterbeheer in verschillende klimaatomstandigheden.

 3. Koolstofopslag:
  Duurzame wijnbouw bevordert de opslag van koolstof in de bodem. Dit helpt niet alleen bij het verminderen van de klimaatverandering door het vastleggen van broeikasgassen, maar draagt ook bij aan de verbetering van de bodemstructuur.

 4. Bijdrage aan Klimaatvermindering:
  Door deze effecten draagt duurzame landbouw bij aan de vermindering van klimaatproblemen. Het is een tastbare stap naar een meer evenwichtige en duurzame omgang met onze planeet.

 5. Rijk Bodemleven voor Voedingskwaliteit:
  Duurzame landbouw bevordert een rijk bodemleven, wat op zijn beurt de basis vormt voor de productie van voeding van hoge kwaliteit. Een gezonde bodem resulteert in voedingsstoffenrijke druiven en dus hoogwaardige wijnen.

 6. Toekomstbestendig Bodemleven:
  Het stimuleren van biodiversiteit en het behoud van een levende bodem leggen de fundamenten voor een toekomstbestendig bodemleven. Dit waarborgt niet alleen de kwaliteit van onze wijnen nu, maar ook voor de generaties die volgen.

Bij Biodivino geloven we in de kracht van duurzame wijnbouw, waarbij de positieve impact ervan wordt weerspiegeld in de kwaliteit van elke wijn die we aanbieden.